Általános Szolgáltatási Feltételek

Érvényes: 2020. december 1-től

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló az szimosztorik.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a weboldalunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

 • Cégnév: Majernyik Szimonetta e.v.

 • Székhely: 5600 Békéscsaba Tulipán u. 16. fsz.1.

 • Képviselő: Majernyik Szimonetta

 • Adószám: 59425522-1-24

 • Szerződés nyelve: magyar

 • Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Telefonos elérhetőség: +36 70 600 4111

 • Számlaszám: 10700165-73740915-51100005

 • Számlavezető bank: CIB Bank

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

Ekvilibro Natura Szolgáltató Szövetkezet

Kapcsolattartó: Bíró Tamás

Cégjegyzékszám: 01-02-054609

Adószám: 27283394-2-42

Székhely: 1174 Budapest, Ady Endre utca 24.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.1. A szimosztorik.hu weboldalon Majernyik Szimonetta könyvét, e-könyvét lehet megvásárolni. A megvásárolt minden egyes termék esetében az Eladó a weboldal üzemeltetője.

2.2. A weboldalon szabadon lehet böngészni, az adatszolgáltatás önkéntes.

3. Rendelési információk

3.1. A megjelenített termékek kizárólag a www.szimosztorik.hu weboldalon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel.A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.2. Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

3.3. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Megrendelés menüpont alatt.

3.4. A weboldalon online rendelésre van lehetőség. A Megrendelő űrlap kitöltésével és a „Megrendelem” gombra történő kattintással létrejön a Megrendelés. A Megrendelő űrlap kitöltésével mindenki vásárolhat, aki a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával. A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, melyek fizetési kötelezettséggel járnak a vásárlóra nézve.

3.5. Megrendelés feladására a hét bármely napján, egész nap van lehetőség.

3.6. A weboldalon történő megrendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendelő oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal.

3.7. A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje az Eladó segítségét, a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.

3.8. A megrendelés elküldését követően Vevő 48 órán belül visszaigazolást kap e-mailben. Az email-ben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az e-mailben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően.

3.9. A Weboldalon keresztül történő vásárlással a Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.

4. A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása

  1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 16 óra között.

  2. A megrendelés megérkezését legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazoljuk részedre, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés során megadott adatokat, a rendelés beérkezésének dátumát, a megrendelt termék adatait, valamint ezen felül a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

  3. A megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül és távollevők között kötött szerződés létrejöttét eredményezi. Amennyiben ez az e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (ld: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.),szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent, vagyis mentesülsz a vásárlás kötelezettsége alól, nem vagy köteles megvásárolni a terméket.

  4. A megrendelések teljesítése a megvásárolt termék banki átutalás illetve bankszámlára történő befizetés esetén a pénz beérkezését követő 5 munkanapon belül történik.

5. Fizetés módja

5.1. A megrendelt terméket a következő módokon fizetheti ki:

Banki átutalással: Ebben az esetben a Vevő a megrendelt termékek árát azok átvételét megelőzően fizeti meg a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700165-73740915-51100005 számú bankszámlára banki átutalás útján. A megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult a Vevő.

Bankszámlára történő befizetéssel: bankszámlára történő fizetés választása esetén a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700165-73740915-51100005 számú bankszámlára kell befizetnie a Vevőnek a megrendelése végösszegét.

A fizetendő végösszeg a megrendelés visszaigazoló levelében megtalálható.

  1. Számlázásunk elektronikusan történik, az elektronikus számlát emailben küldjük.

6. Elállás joga

  1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket.

  2. Viszont: nem gyakorolhatja elállási jogát (többek között) olyan termék esetében, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Így a magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződés felmondási jog, még a szolgáltatás teljesítése előtt. Ha az Eladó elküldte a fájlokat, letöltési linkeket, akkor a Vevő már nem élhet a 14 napos elállási vagy szerződésfelbontási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

  1. A Vevő a szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékát emailben jelezheti a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldve. A tárgymezőbe írja be, hogy „lemondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelése időpontját, a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint eláll a szerződéstől.

7. Észrevétel, információ, panaszkezelés

  1. A Vevő észrevételével, tájékoztatás kérési igényével, a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásaival az Eladóhoz fordulhat a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken.

  2. A termékkel vagy tevékenységgel kapcsolatos fogyasztói kifogás az előző pontban megjelölt elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 72 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol a Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

  3. A rendeléssel vagy tevékenységével összefüggő panaszokat hétköznapokon 10:00 – 16:00 óráig fogadjuk..

  4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: amennyiben az Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a vásárló rendelkezésére:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

8. Hírlevél, reklám célú üzenet

  1. A weboldal üzemeltetője hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, e-mailben, vagy írásban erre engedélyt adnak.

  2. A hírlevélre feliratkozás önkéntes alapon történik, és nem jár kötelezettségekkel sem a feliratkozó látogató, sem a weboldal üzemeltetője számára.

  3. A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott vásárlói részére,illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.

  4. Az Eladó a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó –adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

  5. A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját, továbbá az adatkezelés nyilvántartási számát.

  6. A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a weboldal üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

9. Kapcsolattartás

Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy az Eladó elektronikus vagy hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel.

10. Szerzői jog

  1. A szimosztorik.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, ezért tilos a szimosztorik.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása,elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

  2. A szimosztorik.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  3. Az Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  4. Tilos a szimosztorik.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a szimosztorik.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

  5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Eladót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Eladó közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

11. Egyéb

  1. A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.

  2. A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit alkalmazzák.

  1. Vitás kérdésekben a bírósági illetékesség helye Békéscsaba.

  2. Amennyiben nem ért egyet a jelen szerződésben meghatározottakkal, illetve az abban foglaltakat nem tekini magára nézve kötelező érvényűnek kérjük, ne hasznája a weboldalt.

Köszönöm szépen, hogy megtisztel a figyelmével, kellemes olvasást, jó szórakozást kívánok!

Majernyik Szimonetta

Békéscsaba, 2020. december 1.

Facebook

Kapcsolatfelvétel

Cégnév: Majernyik Szimonetta e.v.
Cím: 5600 Tulipán u. 16. fsz.1.
Email: szimosztorik@gmail.com
Telefon: +36706004111

Készítette: Mobilbarat.hu - Mobilbarát weboldal és webáruház